IMPRESUM

 • ADRESA

  AZ INTEC GmbH – Jagdweg 1, 09526 Olbernhau, Německo

 • E-MAIL

  info@azintec.com

 • TELEFON

  +49 37360 6602-0

 • JEDNATELÉ

  Dirk Zimmermann
  Okresní soud Chemnitz HRB 3997

 • Finanční úřad Zschopau

  IČ: 228/115/00074
  DIČ: DE 140 978 617

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Obsah on-line nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se škod hmotné či nehmotné povahy způsobené použitím nebo nepoužíváním poskytnutých informací nebo použitím chybných či neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud autorovo jednání nebylo prokazatelně úmyslné nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, smazání částí stránek nebo celé nabídky bez předchozího upozornění nebo dočasné či trvalé pozastavení uveřejnění.

2. Webové odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na jiné webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by odpovědnost platila pouze v případě, kdy si je autor vědom obsahu a bylo by pro něj technicky možné a únosné zabránit používání nelegálního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojování odkazů na odkazovaných stránkách nebyl žádný nelegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných / propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se distancuje výslovně od obsahu všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po propojení. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky a odkazy, jakož i pro cizí záznamy v diskusních fórech, knihách hostů, adresářích odkazů, emailových seznamech zřízených autorem a ve všech ostatních formách databází, jejichž obsah je možné externím přístupem přepsat. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takto prezentovaných informací nese odpovědnost výhradně poskytovatel stránky, na které se odkazuje, nikoliv ten, kdo prostřednictvím linků pouze odkazuje na tyto stránky.

3. Autorská práva a ochranné známky

Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva použitých obrázků, grafiky, zvukových a obrazových záznamů a textů, používat své vlastní fotografie, grafiku, zvukové a obrazové záznamy a texty nebo používat grafiku, zvukové a obrazové záznamy a texty bez licence. Veškeré značky a ochranné známky zmíněné v internetové prezentaci a případně chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům registrovaného majitele. Pouhá zmínka nevede k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Copyright pro jakékoliv zveřejněné materiály vytvořené autorem náleží pouze autorovi stránek. Jakékoliv šíření nebo používání takovéto grafiky, zvukových a obrazových záznamy a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana dat

Pokud je v rámci internetové prezentace možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailová adresa, jména, adresy), jsou tyto údaje ze strany uživatele zveřejňovány výslovně na dobrovolné bázi. Využívání a hrazení všech nabízených služeb – pokud je to technicky možné a proveditelné je rovněž povoleno bez uvedení těchto údajů nebo poskytnutím anonymních dat či pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci tiráže (impresum) nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy třetími osobami pro zasílání nevyžádaných informací je zakázáno. Právní kroky proti odesílatelům nevyžádané pošty v případě porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny. Návštěvou webové stránky poskytovatele mohou být rovněž uloženy informace o přístupu (datum, čas, prohlížená stránka). Tato data se nepovažují za osobní údaje, nýbrž jsou anonymní. Vyhodnocují se výhradně pro statistické účely. Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Úplná ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná. Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže třetími stranami pro zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů je přísně zakázáno. Provozovatelé stránek si vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě předávání svých údajů a zasílání nevyžádaných reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily. Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se plná IP adresa přenáší na server Google v USA a tam je zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv o činnost na tomto webu a poskytování jiných služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetových služeb vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená prostřednictvím vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies nastavením softwaru vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě eventuálně nebudete moct v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete rovněž zabránit sběru dat soubory cookies o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a nainstalováním plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Upozorňujeme, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“ k zajištění anonymního shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové prezentace, z níž se odkazuje na uvedenou stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou správné, již nejsou správné nebo nejsou zcela správné, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.Použití souborů cookies

Tyto webové stránky využívají souborů cookies, aby mohla být zajištěna jejich co nejlepší funkčnost. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním souborů cookies. Cookies můžete kdykoliv ve Vašem nastavení deaktivovat, ale pokud tak učiníte, ztratíte některé funkce.